De capsules dienen bewaard te worden in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen.